دو مورد محتمل انتقال درون اجتماعی ویروس کرونا در ویکتوریا!

دو مورد محتمل انتقال درون اجتماعی ویروس کرونا در ویکتوریا!

اشتباه دولت ویکتوریا در اعلام مکان های پر خطر در اوایل ماه مِی باعث شد تعدادی از افراد آزمایش ویروس کرونا ندهند و اکنون ۲ نفر در منطقه اپینگ نورث* پاسخ آزمایش کرونایشان احتمالا مثبت است. این دو نفر اکنون در قرنطینه هستند و مسئولان برای تایید جواب آزمایش دوباره از آنها تست کرونا گرفتند.

ویکتوریا فروشگاه وولورث در اپینگ را مکان پر خطر اعلام کرده بود در حالیکه مکان پر خطر وولورث اپینگ نورث بوده است.

‏*Epping
‏*Epping North


Published: 05/24/2021