پرداخت مالیات بابت خرید و فروش ارز دیجیتال در استرالیا

۱. اداره مالیات استرالیا اعلام کرد که امسال درآمد های حاصل از رمزارز ها اولویت کاری این سازمان خواهد بود. این سازمان به سرمایه گذاران هشدار داد هر سودی که از خرید و فروش رمزارزها حاصل می شود، مشمول مالیات است.

چند خبر دیگر :

۲. بر اساس آمار منتشر شده از اداره آمار استرالیا در سه ماه منتهی به ماه مارچ میزان ساخت خانه های جدید ۵.۱٪ افزایش یافته است. بازار داغ مسکن استرالیا و تقاضای زیاد برای ساخت خانه های نو باعث شده است در این دوره ۱۸.۹ میلیارد دلار برای ساخت خانه های جدید هزینه شود. میزان ساخت خانه های نوساز نسبت به همین دوره در سال گذشته ۴.۲٪ افزایش داشته است.

۳. بر اساس نظر کارشناسان خرید خانه برای خانه اولی ها در استرالیا سخت تر خواهد شد. پیش بینی می شود سرعت افزایش قیمت خانه در سال ۲۰۲۱ ده برابر بیشتر از سرعت افزایش حقوق باشد. در سال ۱۹۹۰ متوسط قیمت خانه ۲.۵ برابر متوسط حقوق سالانه بود درحالیکه اکنون قیمت خانه ۱۲.۵ برابر متوسط حقوق یک سال می باشد.


صرافی جوادی 
اطمینانی که به دنبالش بودید ...

Published: 05/27/2021