احتمال افزایش سن تزریق واکسن آسترازنکا به افراد بالای ۶۰ سال!

گروه متخصصان عفونی استرالیا پیشنهاد دادند که سن تزریق واکسن آسترازنکا به ۶۰ سال افزایش یابد. در حال حاضر واکسن آسترازنکا به افراد بالای ۵۰ سال تزریق می شود ولی با توجه به فوت یک خانم ۵۲ ساله بر اثر تزریق واکسن آسترازنکا و لخته شدن خون در بدن وی، این گروه افزایش رده سنی به بالای ۶۰ سال را پیشنهاد داده است.

تا ساعاتی دیگر هیئت دولت استرالیا و رهبران ایالت های این کشور جلسه ایی اضطراری برای تصمیم گیری در مورد این موضوع برگزار خواهند کرد.

با توجه به اینکه استرالیا ۵۱ میلیون دوز واکسن نواواکس پیش خرید کرده است و این واکسن بیش از ۹۰ درصد تاثیر پذیری از خود نشان داده است احتمال می رود رده سنی واجدین شرایط واکسن آسترازنکا به رده سنی بالای ۶۰ سال تغییر پیدا کند.


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 06/17/2021