اجبار زدن ماسک در سیدنی جدی‌تر شد

فوری / زدن ماسک در تمامی مکان های سر بسته عمومی در کلانشهر سیدنی اجباری اعلام شد.

فروشگاه ها، مراکز خرید و سوپرمارکت ها شامل این قانون می شوند. افراد تنها در صورت خوردن یا آشامیدن می توانند ماسک خود را بردارند.

این محدودیت تا چهارشنبه هفته دیگر باقی خواهند ماند.


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 06/22/2021