چهار منطقه در کلانشهر سیدنی قرنطینه شدند

چهار منطقه در کلانشهر سیدنی قرنطینه شدند و محدودیت های موجود نیز تا جمعه هفته آینده ادامه خواهد یافت.

شهروندان مناطق رندویک، وولارا، شهر سیدنی و وورلی* تنها برای موارد ضروری همچون کار، تحصیل، خرید مایحتاج ضروری و ورزش قادر خواهند بود خانه را ترک کنند. از شهروندان این مناطق درخواست شده است که اگر امکان تحصیل و کار در منزل را دارند تنها به دلیل موارد ضروری خانه را ترک‌ کنند.

ایالت نیو ساوت ولز ۱۱ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است.

* Randwick, City of Sydney, Woollahra, Waverley


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 06/26/2021