آخرین وضعیت شمار مبتلایان ایالت نیوساوت‌ولز

فوری / قرنطینه کلانشهر سیدنی نیز حداقل تا ۲ هفته دیگر تمدید شد.

ایالت نیو ساوت ولز در ۲۴ ساعت گذشته ۹۷ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا به ثبت رسانده است.

بیش از ۶۵،۰۰۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته آزمایش کرونا داده اند.

۲۴ نفر از ۹۷ مورد ثبت شده در تمام دوران مسری بودن بیماریشان در جامعه رفت و آمد داشته اند.

مدارس تعطیل خواهند بود و دانش آموزان از منزل تحصیل خواهند کرد.

از روز گذشته اعلام شد کارکنانی شغل ضروری دارند و در دولت محلی فیرفیلد زندگی می کنند برای سر کار رفتن باید هر ۳ روز آزمایش کرونا بدهند و کارفرما ها مجاب به دیدن جواب آزمایش منفی هستند تا اجازه کار به این افراد بدهند.

ایالت ویکتوریا در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است که این مورد در تمام دوران مسری بودن بیماری اش در ایزوله بوده است.


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 07/14/2021