گزارش خبری و مقاله ارسال کنید و ۵۰ دلار جایزه بگیرید!


گزارش خبری و یا مقاله های خبری ارسال کنین و در صورت انتخاب شدن و انتشار، ۵۰ دلار جایزه بگیرید!

لطفا نوشته خود را به آدرس ایمیل news@javadi.com.au ارسال کنین.

چگونه ایمیل را بنویسیم ؟

تیتر مقاله را در قسمت موضوع ایمیل درج بفرمایید.

در قسمت اول
نام و نام خانوادگی:
شماره موبایل:
تحصیلات:
سن:
شغل:
لینک پروفایل لینکدین:

سپس مقاله خبری خود را به فارسی بنویسید.

سپس منابع خبر یا مقاله را درج بفرمایید.

دگمه ارسال را بزنین و ما را برروی یکی از رسانه های جمعی دنبال کنین تا ببینین برنده ۵۰ دلار شده اید یا خیر.

گزارش های انتخاب شده با ذکر اسم نویسنده/مترجم و راه های ارتباطی با نویسنده (پروفایل لینکدین و یا آدرس ایمیل) در شبکه های اجتماعی صرافی جوادی منتشر و به نویسنده و یا مترجم آن ۵۰ دلار پرداخت خواهد شد.


برای انتخاب شدن مقاله یا گزارش جهت انتشار و دریافت ۵۰ دلار جایزه بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشید:

۱.نوشته مربوط به استرالیا و جامعه فارسی زبان استرالیا باشد.
۲.منبع گزارش از رسانه ها و یا منابع اطلاعاتی موثق باشد.
۳.موضوع مقاله، خبر یا یادداشت مرتبط با زندگی روزمره در استرالیا باشد.
۴.نوشته روان و سلیس باشد و مخاطب برای فهمیدن موضوع نیازی به داشتن اطلاعات تخصصی قبلی نداشته باشد.
۵.در ایمیل ارسالی تمامی منابع خبر، تحلیل، یادداشت و مقاله جهت بررسی صحت نوشته ضمیمه شده باشد.
۶.گزارش ساده سازی شده و با حداکثر ۱۵۰ کلمه بتواند منظور را به مخاطب برساند.
۷.ویدئو کوتاه زیرنویس شده و یا هر اقدام خلاقانه ایی که در جهت آگاه سازی مخاطبان باشد مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.
۸.نوشته های خود را به news@javadi.com.au ارسال بفرمایید و در ایمیل ارسالی اسم کامل، شماره تماس و لینک پروفایل لینکدین خود را قرار دهید.
۹.این برنامه فرهنگی از تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۲۱ تا ۲۲ اگوست ۲۰۲۱ اجرا خواهد شد.

در نظر داشته باشید هدف آگاه سازی به موقع جامعه فارسی زبان استرالیا از مسائل مهم و روزمره کشور استرالیا در قالبی مختصر و مفید می باشد. 

بیایید در این فعالیت فرهنگی در کنار یکدیگر قدم برداریم…


How to send the article to us?

Send an email to news@javadi.com.au

How to write the email?

Put the title of your article as a subject of the email

Write your details as below:
Full Name:
Mobile Number:
Education:
Age:
Occupation:
Your LinkedIn profile link:

Then please write your news, article or opinion in Farsi.

Then put the references of the subject.

Click Send and follow us on one of our media to see if you won the $50.


Terms and conditions

1. Choosing the article is totally at the discretion of Javadi Pty Ltd
2. Articles which are published on our media will be awarded with $50
3. The received articles might be already chosen and translated by our team for publication under our name, and there is no liability for Javadi Pty Ltd.
4. Articles relating to legal or financial advise will not be published.
5. Articles without recognised source for the data will not be published.
6. Javadi Pty Ltd is not obliged to publish any article.
7. Articles must be emailed to news@javadi.com.au in the time frame mentioned in advertisement.
8. The entrants are responsible for any and all expenses that they incur in entering or winning the competition.
9. The winner must have bank account in Iran or Australia to receive the prize.
10. 4.10 - A person who enters a Sarafi Javadi’s Competition may be required to submit personal or confidential information about himself or herself (including without limitation his or her name, address, telephone number, e-mail address, marital status, occupation, spending preferences or any other such information) ("Personal Information") to Sarafi Javadi. Sarafi Javadi will treat any Personal Information obtained from a person who enters a Sarafi Javadi Competition in accordance with its Privacy Policy. Sarafi Javadi may:
11. (a) record and use the Personal Information for its own marketing, planning, product development, promotional and research purposes; and
12. (b) refuse to accept an entry which does not contain all or any of the Personal Information requested by Sarafi Javadi.

13.Solely sending an article to us does not make sender awarded to $50 prize. The article must be chosen by Javadi Pty Ltd and if published on our media the writer will be awarded 50$.


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 07/22/2021