فوری / پایان قرنطینه ایالت ویکتوریا

📌 فوری / پایان قرنطینه ویکتوریا!

طبق برنامه از پیش تعیین شده قرنطینه ایالت ویکتوریا نیمه شب امشب به پایان خواهد رسید.
محدودیت ۵ کیلومتری به پایان خواهد رسید
مدرسه ها از فردا باز خواهند شد.
داشتن مهمان در منزل تا دو هفته دیگر همچنان ممنوع خواهد بود.
کافه ها ، رستوران ها و باشگاه های ورزشی از فردا باز خواهند شد ولی محدودیت تعداد خواهند داشت.
۱۰ نفر در فضای باز می توانند دور هم جمع شوند.
زدن ماسک تا دو هفته دیگر همچنان در فضاهای بسته و رو باز اجباری خواهد بود.
تا ۲۵٪ کارمندان شرکت ها می توانند به محل کار خود بازگردند.

📌ایالت نیو ساوت ولز نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۲ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است که ۶۰ مورد درحالیکه مبتلا بوده اند در جامعه رفت و آمد داشته اند.


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 07/28/2021