نرخ بیکاری استرالیا به پایین‌ترین میزان خود در 12 سال گذشته رسید

۱. نرخ بیکاری استرالیا به ۴.۶٪ یعنی پایین ترین میزان خود در ۱۲ سال گذشته رسیده است ولی از نظر وزیر خزانه داری استرالیا این کاهش خوشحال کننده نیست. این کاهش نرخ بیکاری به این دلیل است که با قرنطینه های جدید تعدادی کلا از بازار کار بیرون رفته و به دنبال کار دیگر نیستند در نتیجه از آمار بیکاری خارج می شوند. همچنین تعداد زیادی از افراد شاغل نیز ساعات کاریشان کاهش یافته است. حقوق بیکاری و کمک های مالی دولت در زمان قرنطینه باعث می شود تعدادی کلاً از بازار کار خارج شوند و از حقوق و مزایای دولتی استفاده کنند. 

چند خبر دیگر :

۲. تعداد دفاتر خالی از مستاجر مرکز شهر ملبورن به ۱۰.۹ درصد رسیده است و این باعث ادامه کاهش قیمت دفاتر اداری در برج های مرکز شهر ملبورن خواهد شد. بر اساس گزارش منتشر شده از بانک ملی استرالیا ارزش برج های مرکز شهر ملبورن در سال گذشته ۳.۶٪ کاهش داشته است و این‌ روند تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. 

۳. بانک کامن ولث استرالیا اعتقاد دارد این بار ترمیم اقتصاد این کشور با سرعت دفعه قبل صورت نخواهد‌ گرفت. با وجود گونه دلتا و کمتر بودن کمک های مالی دولتی برای بیزینس ها در قرنطینه های اخیر، ترمیم اقتصاد با سرعت دفعه پیش نخواهد بود. بانک وست پک نیز پیش بینی کاهش تولید ناخالص ملی استرالیا را از ۲.۲٪ کاهش در سه ماهه منتهی به سپتامبر به ۲.۶٪ کاهش تغییر داده است.

۴. افرادی که معمولا خارج از استرالیا زندگی می کنند اکنون برای خروج‌ از کشور نیاز به مجوز دارند و این درحالیست که اکثر درخواست های خروج از کشور توسط پلیس مرزی استرالیا رد می شود. 

۵. از روز ۳۰ آگوست تمامی استرالیایی های بالای ۱۶ سال می توانند برای دریافت واکسن فایزر وقت گرفته و این واکسن را دریافت کنند. از ماه اکتبر نیز نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۵ سال واجد شرایط دریافت واکسن خواهند شد. از ماه سپتامبر محموله های واکسن مُدرنا وارد کشور خواهد شد و عرضه واکسن فایزر نیز افزایش خواهد یافت. 

۶. در روز گذشته قیمت 🔵 خرید دلار استرالیا ۱۹٫۴۰۰ تومان بود.

صرافی جوادی 
اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 08/20/2021