تمدید قرنطینه سیدنی تا پایان سپتامبر با افزایش محدودیت ها!

فوری / قرنطینه کلانشهر سیدنی تا انتهای ماه سپتامبر تمدید شد و محدودیت ها افزایش یافت!

از روز دوشنبه: 

📍زدن ماسک در تمام فضاهای روباز اجباری اعلام شد. (تنها برای ورزش اجباری نیست ولی باید ماسک به همراه داشته باشید.)
📍در ۱۲ دولت محلی پرخطر محدودیت رفت و آمد از ساعت ۹ شب تا ۵ صبح وجود خواهد داشت. 
📍رهبر این ایالت از شهروندان خواست اگر واقعا مجبور نیستند کودکان را به مرکز نگهداری کودکان و مدرسه نفرستند.

این ایالت در ۲۴ ساعت گذشته ۶۴۴ مورد انتقال درون اجتماعی ثبت کرده است که حداقل ۴۱ مورد درحالیکه مبتلا بوده اند در جامعه رفت و آمد داشته اند.

ایالت ویکتوریا در ۲۴ ساعت گذشته ۵۵ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است و ۲۵ نفر از مبتلایان در دوران مسری بودن بیماریشان در ایزوله بوده اند.

صرافی جوادی 
اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 08/20/2021