نیو ساوت ولز رکورد بیشترین تعداد مبتلا در یک ایالت را شکاند!

در ۲۴ ساعت گذشته:

📌 نیو ساوت ولز رکورد بیشترین تعداد مبتلا در یک ایالت استرالیا در یک روز را شکاند!

نیو ساوت ولز روز گذشته ۸۲۵ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است و متاسفانه ۳ نفر دیگر جان خود را از دست داده اند. 

📌 ویکتوریا نیز ۶۱ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است که ۲۲ مورد در دوران مسری بودن بیماریشان در قرنطینه بوده اند.

از ساعت ۱ ظهر امروز مناطق حاشیه ایی ایالت ویکتوریا نیز وارد قرنطینه خواهند شد. ظرفیت مراکز نگهداری کودکان در تمام ایالت کاهش خواهد یافت. محدودیت هایی نیز برای سوپرمارکت وکشتارگاه های این ایالت وضع خواهد شد. 

صرافی جوادی 
اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 08/21/2021