آخرین اخبار کرونا و مبتلایان استرالیا - 23 آگوست

ایالت نیو ساوت ولز در ۲۴ ساعت گذشته ۸۱۸ مورد انتقال درون اجتماعی ثبت کرده است که حداقل ۴۲ مورد درحالیکه مبتلا بوده اند در جامعه رفت و آمد داشته اند. ۳ نفر نیز که در دهه ۸۰ زندگی خود بوده اند روز گذشته جان خود را از دست داده اند. 

رهبر این ایالت اعلام کرد که بیشتر توجه باید برروی تعداد واکسینه شده ها باشد تا تعداد موارد مبتلا، چون زمانیکه که ۷۰ درصد از جمعیت کاملا واکسینه بشوند شروع به کاهش محدودیت ها خواهیم کرد.

ایالت ویکتوریا در ۲۴ ساعت گذشته ۷۱ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است. اکثر مواردی که در سه روز گذشته ثبت شده اند در دوران مسری بودن بیماریشان در ایزوله نبوده اند. 

صرافی جوادی 
اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 08/23/2021