افزایش ارزش دلار استرالیا نسبت به دلار امریکا

افزایش ارزش دلار استرالیا نسبت به دلار امریکا

در هفته گذشته دلار استرالیا با ۲.۲٪ افزایش به ۷۴.۵ سنت امریکا رسید. دلیل اصلی این اتفاق کاهش ارزش دلار امریکا به دلیل شیوع های ویروس کرونا در این کشور و رشد پایین اقتصاد این کشور بوده است. 

اقتصاد امریکا در ماه گذشته ۲۳۵٫۰۰۰ شغل اضافه کرده است درحالیکه پیش بینی می شد در این ماه ۷۳۳٫۰۰۰ نفر شاغل شوند. 

نشانه های سرعت پایین ترمیم اقتصاد امریکا و شیوع های ویروس کووید ۱۹ باعث کاهش ارزش دلار امریکا و افزایش ارزش دلار استرالیا در بازارهای بین المللی شد. 

اخیرا اقتصاد استرالیا به دلیل شیوع سویه دلتای ویروس کووید ۱۹ و قرنطینه شهرهای ملبورن و سیدنی با کاهش رشد مواجه شده بود و اکنون با افزایش میزان واکسیناسیون درحال تقویت دوباره می باشد. 

با توجه به قرنطینه های اخیر پیش بینی می شود بانک‌ مرکزی استرالیا سیاست پولی انبساطی خود را که قرار بود از ماه سپتامبر کاهش دهد به ماه نوامبر موکول کند و این امر از سرعت رشد ارزش دلار استرالیا در بازارهای جهانی خواهد کاست. 

درصورتیکه این سیاست انبساطی توسط رزرو بانک استرالیا به تعویق نیافتد پیش بینی می شود دلار استرالیا با سرعت بیشتری رشد ارزش را تجربه کند.


Published: 09/07/2021