برنامه خروج‌ ایالت ویکتوریا از قرنطینه اعلام شد!

برنامه خروج‌ ایالت ویکتوریا از قرنطینه اعلام شد!

زمانیکه ۷۰٪ از جمعیت واجد شرایط این ایالت دو دوز واکسن را دریافت کنند که پیش بینی می شود ۲۶ اکتبر باشد:

 • محدودیت تردد شبانه از بین خواهد رفت.
 • تا ۱۰ نفر کاملا واکسینه شده خواهند توانست در فضای باز دورهم جمع شوند.
 • مکان های پذیرایی همچون رستوران ها و بارها می توانند ۵۰ مشتری کاملا واکسینه شده در فضای داخل و ۲۵۰ مشتری واکسینه شده در فضای باز داشته باند.
 • آرایشگاه ها و خدمات فردی برای ۵ مشتری کاملا واکسینه شده می توانند باز شوند.
 • دانش آموزان برای حداقل تعدادی از روزهای هفته به مدرسه خواهند رفت.
 • مراسم عروسی و خاکسپاری برای حداکثر ۵۰ فرد واکسینه شده در فضای باز مجاز خواهد بود.

زمانیکه ۸۰٪ جمعیت کاملا واکسینه شوند که پیش بینی می‌ شود ۱۲ نوامبر باشد:

 • ۱۰ نفر مهمان در منزل مجاز خواهد شد.
 • مکان های پذیرایی تا ۱۵۰ مشتری واکسینه شده در داخل و ۵۰۰ مشتری واکسینه شده در فضای باز می توانند داشته باشند.
 • زدن ماسک فقط در فضای بسته اجباری خواهد بود.
 • افراد واکسینه شده می توانند به دفاتر کاری بازگردند.
 • تمامی خرده فروشی ها باز خواهند شد.
 • آرایشگاه ها و سرویس های فردی برای افراد واکسینه شده باز خواهند بود.
 • دانش آموزان به مدارس باز خواهند گشت.

روز کریسمس نیز در صورتیکه ۸۰٪ از جمعیت واجد شرایط کاملا واکسینه شده باشند، خانوارها تا حداکثر ۳۰ مهمان در منزل می توانند داشته باشند.

چند خبر دیگر در استرالیا که بهتر است بدانید :

Published: 09/19/2021