۱۱ اکتبر روز بازگشایی نیوساوت ولز برای افراد واکسینه شده

۱۱ اکتبر روز بازگشایی نیوساوت ولز برای افراد واکسینه شده

۱۱ اکتبر روز بازگشایی نیو ساوت ولز برای افراد واکسینه شده اعلام شد!

📍دو هفته بین ۷۰ درصد نرخ واکسیناسیون و ۸۰ درصد فاصله خواهد بود.

📍زمانیکه نرخ واکسیناسیون کامل به ۸۰ درصد برسد سفر درون ایالتی آزاد خواهد شد.

📍اول دسامبر افراد واکسینه نشده خواهند توانست در تعداد محدودی فعالیت مشارکت داشته باشند.

📍در نیو ساوت ولز بیش از ۸۵ درصد یک دوز و ۶۰ درصد کاملا واکسینه شده اند.

📍در ۲۴ ساعت گذشته این ایالت ۷۸۷ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است.

چند خبر دیگر در استرالیا که بهتر است بدانید :

Published: 09/27/2021