دومینیک پِروتت رهبر و نخست وزیر احتمالی ایالت نیوساوت‌ولز

فوری / دومینیک پِروتت به احتمال زیاد رهبر ایالت نیوساوت‌ولز خواهد شد!

خزانه دار ۳۹ ساله ایالت نیوساوت‌ولز، جانشین گلدیس برجکلیان برای رهبری این ایالت خواهد شد.

پروتت از مخالفان قرنطینه و بسته شدن سایت های ساخت و ساز در ماه جولای و همواره از مدافعان توازن سلامت و امنیت شهروندان نیوساوت‌ولز درمقابل صدمات اقتصادی وارده از قرنطینه ها بود. 

وی‌ بدون شک در تلاش برای بازگشایی سریع تر کسب و کارها و رسیدن شرایط اقتصادی به پیش از پندمیک کرونا خواهد بود. 

دومینیک پروتت از پشتیبانان کسب و کارها در این ایالت بوده و از صادرات و ورود سرمایه های خارجی حمایت کرده است. همچنین وی از مخالفان استمپ دیوتی برای مسکن در این ایالت می باشد.

Dominic Perottet

چند خبر دیگر در استرالیا که بهتر است بدانید :

Published: 10/03/2021