۷۰ درصد از جمعیت واجد شرایط نیوساوت‌ولز واکسینه شدند!

فوری / ساعاتی قبل ۷۰ درصد از جمعیت واجد شرایط نیو ساوت ولز واکسینه شدند! 

از روز دوشنبه محدودیت ها کاهش می یابند و باشگاه های ورزشی، رستوران ها، بارها، فروشگاه ها و آرایشگاه ها برای افراد واکسینه شده بازگشایی خواهند شد. شهروندان نیز تا ۵ مهمان واکسینه شده می توانند در منزل داشته باشند و محدودیت ۵ کیلومتری برای شهروندان واکسینه شده نیز برداشته خواهد شد.

چند خبر دیگر در استرالیا که بهتر است بدانید :

Published: 10/06/2021