صدور مجوز ورود والدین به استرالیا آغاز شد

اسکات موریسون: “برای بیش از ۱۸ ماه خیلی از خانواده هایی که ‌والدینشان خارج از کشور بوده اند عروسی ها، وفات ها، تولد نوه ها و بسیاری اتفاقات بزرگ را از دست داده اند و من از صبر و شکیبایی آنها در این مدت ممنونم.”

از روز گذشته امکان دریافت مجوز ورود برای والدین در وب سایت سازمان مهاجرت استرالیا راه اندازی شده است و والدین از روز ۱ نوامبر خواهند توانست وارد استرالیا شوند.

شهروندان و دارندگان اقامت دائم استرالیا از طریق لینک زیر می توانند برای دریافت مجوز ورود والدین خود اقدام نمایند:

دریافت مجوز ورود والدین به استرالیا - ( ویزا والدین استرالیا )

چند خبر دیگر در استرالیا که بهتر است بدانید :

Published: 10/23/2021