استرالیا کشوری با اکثریت مهاجر

استرالیا کشوری با اکثریت مهاجر

۱. استرالیا به کشوری با اکثریت مهاجر تبدیل شده است، داده های سرشماری جدید منتشر شده برای اولین بار نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد از شهروندان استرالیا یا خارج از کشور متولد شده اند یا والدینی مهاجر دارند. جمعیت کشور استرالیا در طول ۵۰ سال گذشته ۲ برابر شده است و از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۱ میلیون نفر به جمعیت استرالیا اضافه شده است. بیشترین تعداد مهاجر در طول این مدت از کشور هند و پس از آن نپال بوده است.

۲. در اولین سرشماری استرالیا بیش از ۹۶ درصد از جمعیت استرالیا مسیحی اعلام شده بودند ولی این میزان در سرشماری سال ۲۰۲۱ به ۴۶ درصد رسیده است. اکنون تقریبا از هر پنج استرالیایی دو نفر می گویند که مذهبی ندارند.

چند خبر دیگر :

۳. سقوط ارزش رمزارز ها باعث شده است که شرکت ها فعال در این حوزه شروع به کاهش کارمندان خود بکنند. شرکت بنکسا که در بازار بورس استرالیا نیز حاضر می باشد اعتقاد دارد رکود بازار رمزارزها یکسال دیگر ادامه خواهد داشت و این شرکت قصد دارد ۳۰ درصد از نیروی کار خود را کاهش دهد.

۴. برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند قدرت خرید واقعی مردم با وجود افزایش تورم کاهش نیافته است. به اعتقاد این گروه افزایش میزان پس انداز صندوق بازنشستگی و پاداش ها باعث افزایش درآمد کارمندان شده است و افزایش قیمت برخی موارد همچون مصالح ساختمانی که در تورم محاسبه شده است در قدرت خرید بسیاری از شهروندان تاثیری نداشته است.


Published: 06/28/2022