قیمت مسکن در استرالیا برای دومین ماه متوالی روند نزولی داشت

قیمت مسکن در استرالیا برای دومین ماه متوالی روند نزولی داشت

۱. آمار منتشر شده از کورلاجیک نشان می دهد قیمت مسکن در استرالیا در مجموع برای دومین ماه متوالی روندی نزولی داشته است. بر اساس این گزارش قیمت مسکن در ماه جون در سیدنی ۱.۶٪ و در ملبورن ۱.۱٪ کاهش داشته است. در این مدت قیمت مسکن در آدلاید ۱.۳٪ ، بریزبین ۰.۳٪ و پرث ۰.۴٪ افزایش داشته است.

۲. در مقابل کاهش قیمت مسکن در ماه جون، قیمت اجاره بها در استرالیا در ماه جون ۰.۹ درصد افزایش داشته است و میزان رشد سالانه قیمت اجاره به ۹.۵ درصد رسیده است. کارشناسان اعتقاد دارند با بازگشایی مرزها و بازگشت مهاجران قیمت اجاره همچنان روند صعودی داشته باشد.

چند خبر دیگر :

۳. پیش از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا در روز سه شنبه هفته آینده بانک های استرالیا شروع به افزایش نرخ بهره کردند. بانک ملی استرالیا نیز امروز نرخ بهره وام های ثابت یکساله و دو ساله خود را ۱ درصد افزایش داد.

۴. بحران نیروی کار در استرالیا در حال وخیم تر شدن است. در حال حاضر تقریبا نیم میلیون شغل وجود دارد و تعداد افراد بیکار با تعداد فرصت های شغلی برابری می کند. روز پنجشنبه گروه های تجاری از دولت ها ایالتی و فدرال درخواست کردند برای حل این بحران ورود نیروهای مهارتی خارجی را آسان تر کنند.


Published: 07/01/2022