استرالیا پیش به سوی سومین موج اومیکرون

استرالیا پیش به سوی سومین موج اومیکرون

۱. استرالیا به سمت سومین موج اومیکرون در هفته های آینده پیش می رود. گونه های BA.4 و BA.5 به گونه های غالب کووید ۱۹ تبدیل شده اند و این گونه ها نسبت به گونه های قبلی راحتر می توانند از مصونیت واکسن و عفونت های قبلی فرار کنند.

چند خبر دیگر :

۲. سیل و بارش بی وقفه باران در نیو ساوت ولز تقریبا ۱ میلیارد دلار محصولات کشاورزی را در معرض خطر قرار داده است و تا چند هفته باعث افزایش بیشتر قیمت مواد خوراکی خواهد شد. این اتفاق فشار تورمی را بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد کرد.

۳.برخی کارشناسان اعتقاد دارند شاید ۱۰ سال زمان ببرد تا ارزش برخی دارایی ها به اوج خود در سال ۲۰۲۱ برگردد. کارشناسان اعتقاد دارند افزایش نرخ بهره، تورم و افزایش حقوق و دستمزد باعث کاهش سوددهی شرکت های بزرگ خواهد شد و قیمت مسکن نیز تحت تاثیر افزایش نرخ بهره بازاری رکودی را تجربه خواهد کرد. همچنین بالا بودن نرخ بهره باعث می شود تقاضا برای دارایی های پر ریسک همچون رمزارز ها کاهش یابد.

۴. نرخ تورم کشور ترکیه نزدیک به ۸۰ درصد رسیده است و این بالاترین نرخ تورم این کشور در ۲۰ سال گذشته محسوب می شود. قیمت مواد غذایی در این کشور در طول یکسال ۲ برابر شده است و هزینه حمل و نقل ۱۲۳ درصد افزایش یافته است.


Published: 07/05/2022