دوز چهارم واکسن کووید-19 در استرالیا امکان پذیر شد

دوز چهارم واکسن کووید-19 در استرالیا امکان پذیر شد

دریافت دوز چهارم واکسن کووید ۱۹ برای شهروندان بالای ۳۰ سال استرالیا امکان پذیر شد. بر اساس اعلام وزیر بهداشت استرالیا دوز چهارم واکسن کووید ۱۹ برای افراد بالای ۵۰ سال پیشنهاد می شود و بهتر است هرچه زودتر این واکسن را دریافت کنند. دریافت دوز چهارم برای افراد بین ۳۰ تا ۵۰ سال اختیاری و به انتخاب خود شهروندان خواهد بود.

نیواِکس
اطمینانی که به دنبالش بودید...


Published: 07/07/2022