نرخ بیکاری کشور استرالیا به میزان پیش از پندمیک کرونا رسید!

در ماه مِی نرخ بیکاری استرالیا با 0.4% کاهش به نرخ 5.1% رسید. نرخ بیکاری استرالیا در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ یعنی قبل از خسارات اقتصادی وارد شده توسط ویروس کووید-۱۹ نیز ۵.۱٪ بود و در دوران پندمیک به اوج خود یعنی ۷.۴٪ رسیده بود.

بر اساس گزارش منتشر شده از اداره آمار استرالیا ۱۱۵،۰۰۰ استرالیایی در ماه های آپریل و مِی کار پیدا کرده اند که باعث کاهش چشمگیر نرخ بیکاری شده است. نرخ اشتغال بانوان در این مدت از آقایان بیشتر بوده است و در این مدت ۶۹٫۰۰۰ خانم و ۴۶٫۰۰۰ آقا دارای شغل شده اند.


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 06/17/2021