لیست مکان‌های پرخطر ایالت نیوساوت‌ولز به 250 مکان رسید

فوری / نیو ساوت ولز در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است که ۱۷ مورد منبع مشخص‌ داشته اند. روز گذشته بیش از ۶۷،۰۰۰ نفر در این ایالت آزمایش‌ ویروس کرونا داده اند.

لیست مکان های پر خطر این ایالت نیز به بیش از ۲۵۰ مکان رسیده است که در لینک زیر می توانید بیابید:

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx


از ۱۳۰ مبتلای اولیه این ایالت، ۸۱ مورد زیر ۴۰ سال بوده اند که واجد شرایط دریافت واکسن نبوده اند.


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 06/29/2021