رسانه گاردین 25 اکتبر را روز آزادی سیدنی پیش‌بینی کرد

رسانه گاردین 25 اکتبر را روز آزادی سیدنی پیش‌بینی کرد

روز دوشنبه هفته ایی که ۷۰٪ از شهروندان واجد شرایط واکسینه شوند، مقداری از محدودیت ها همچون رفتن به باشگاه های ورزشی، آرایشگاه ها، بارها، رستوران ها و کافه ها برای شهروندان واکسینه شده در ایالت نیو ساوت ولز برداشته خواهد شد. با توجه به سرعت واکسیناسیون و پیش بینی رسانه گاردین احتمالا روز آزادی در سیدنی، روز ۲۵ اکتبر باشد ولی مقامات دولتی روز مشخصی را اعلام نکردند.

با این وجود در صورتیکه سابرب یا شهری تعداد بالایی مبتلا داشته باشد ممکن برای تمام شهروندان آن منطقه، محدودیت خروج از محدوده گذاشته شود. 

زمانیکه ۸۰٪ جمعیت واکسینه شوند امکان سفرهای بین المللی و آزادی های بیشتر نیز وجود خواهد داشت.

روز ۲۵ اکتبر مدارس ایالت نیو ساوت ولز بازگشایی خواهند شد. 

این ایالت در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۰۵ مبتلا و ۶ فوت ثبت کرده است و ۴۲.۵٪ از جمعیت این ایالت کاملا واکسینه شده اند. با این وجود سرعت واکسیناسیون در این ایالت کاهش یافته است و از شهروندان درخواست شده است برای دریافت واکسن اقدام کنند.


Published: 09/09/2021