قرنطینه‌ی مسافران ورودی به ایالت نیوساوت‌ولز، لغو شد

فوری / مسافران بین المللی ورودی به ایالت نیوساوت‌ولز از روز ۱ نوامبر نیاز به قرنطینه در هتل و یا قرنطینه خانگی نخواهند داشت.

رهبر ایالت نیوساوت‌ولز در یک اعلام غیر منتظره برنامه قرنطینه را برای شهروندان کامل واکسینه شده لغو کرد و اعلام کرد شهروندان واکسینه پس از ورود به کشور تنها نیاز هست که آزمایش کرونا داده و در صورت منفی بودن جواب، وارد جامعه شوند.

وی در ادامه اعلام کرد که با دولت فدرال همکاری خواهد کرد تا توریست ها و کشتی های تفریحی هر چه زودتر بتوانند به این ایالت بازگردند.

چند خبر دیگر در استرالیا که بهتر است بدانید :

Published: 10/15/2021