واکسن سینوفارم مورد تایید استرالیا جهت ورود به این کشور

فوری / ورود والدین و خانواده درجه اول از ایران به استرالیا راحت تر شد!

سازمان نظارت بر دارو و محصولات پزشکی استرالیا امروز واکسن سینوفارم که به صورت گسترده در ایران تزریق شده است را به عنوان واکسن مورد قبول این کشور اعلام کرد و افرادی که در گروه سنی بین ۱۸ تا ۶۰ سال کاملا (دو دز) با این واکسن واکسینه شده باشند در زمان ورود به استرالیا نیاز به قرنطینه نخواهند داشت.

چند خبر دیگر در استرالیا که بهتر است بدانید :

Published: 11/01/2021