شرایط و مقررات صرافی نیواکس

هزینه های انتقال موقت

به طور موقت به دلیل COVID-19 هزینه های ما برای معاملات خارج از استرالیا به شرح زیر خواهد بود:

تا مبلغ 1,000 دلار استرالیا، 30 دلار استرالیا می باشد

تا مبلغ 5,000 دلار استرالیا، 25 دلار استرالیا می باشد

بیشتر از 5,000 دلار استرالیا، شامل کارمزد نمی شود

سرویس های انتقال پول

صرافی نیواکس خدمات انتقال پول را ارائه می دهد که به موجب آن شما به ما اجازه می دهید وجوه را به شخصی به خارج از کشور منتقل کنیم. و یا وجهی را از شخصی خارج از کشور دریافت کنید

بازپرداخت و لغو

بازپرداخت مبلغ اصلی و لغو انتقال پول در صورت درخواست کتبی شما انجام می شود در صورتی که در زمان پردازش درخواست هنوز پرداختی به گیرنده انجام نشده یا اعتبار آن را پرداخت نکرده اید

بازپرداخت

مبالغ کمتر از 1000 دلار مشمول 30 دلار کارمزد و مبالغ بین 1000 تا 5000 دلار مشمول هزینه 25 دلار می شود لغو سفارش مشمول 10٪ هزینه لغو مبالغ است

ضد پول شویی

صرافی نیواکس با مسئولیت محدود طبق قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم در سال 2006 ملزم به شناسایی هویت شماست تااینکه محصولات و خدمات مالی را در اختیار شما قرار دهد. تأیید الکترونیکی به ما امکان می دهد هویت شما را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و منابع داده خارجی تأیید کنیم

حریم خصوصی مشتریان

به دلیل قانون حریم خصوصی، ما تحت حفاظت از حریم خصوصی شما قرار می گیریم. این قانون رفتار شرکت ما است که به حریم خصوصی مشتریان احترام می گذارد

اطلاعات

با ارسال اطلاعات به ما، شما موافقت می کنید که اطلاعات خود را با صادر کننده سند یا دارنده رسمی ثبت بررسی کنید. صرافی نیواکس با مسئولیت محدود ممکن است در مورد انتقال پول شما اطلاعات بیشتری بخواهد

امتناع از یک سفارش پرداخت

اگر ما نتوانیم نام و آدرس کاربر که به نیواکس ارائه شده است را با حساب بانکی یا کارت اعتباری شما انطباق دهیم، صرافی نیواکس با مسئولیت محدود ممکن است سفارش پرداخت را رد کند. در این صورت ممکن است در قبال هزینه اداری مسئول باشید که از سپرده شما کسر می شود

مسئولیت

شما مسئول اطمینان از صحت جزئیات پرداختی هستید که ارائه می دهید. پس از اجرای دستورالعمل های پرداخت توسط صرافی نیواکس با مسئولیت محدود معاملات قابل برگشت نیستند و صرافی نیواکس هیچ گونه مسئولیتی در قبال خساراتی که شما در نتیجه انجام معامله مطابق با دستورالعمل خود متحمل شده اید ، نخواهد داشت.

اعتبار نرخ

نرخ ارائه شده برای 1 ساعت ثابت است تا زمانی که عکس رسید شما را دریافت کنیم

ضمانت نرخ ثابت

پس از ارسال رسید به ما ، نرخ ثابت است و ما مبلغ را با قیمت توافق شده خود در روز معامله در مقصد منتقل خواهیم کرد. لطفا توجه داشته باشید که در صورت نوسانات بازار، نرخ به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد

هزینه لغو

در صورت درخواست لغو انتقال، 3٪ از صندوق شما کسر می شود ، اگر ما معامله را در کشور مقصد پردازش نکرده ایم

مدارک مورد نیاز

در صورت کمبود اسناد شما ممکن است از ارائه خدمات بدون جریمه خودداری کنیم

سیاست مسئولیت

هرگونه اشتباه در ارائه اطلاعات مربوط به معامله از طرف شما، صرافی نیواکس با مسئولیت محدود را مسئول نخواهد کرد

هزینه های انتقال

وجوه کمتر از 1000 دلار استرالیا مشمول هزینه انتقال 15 دلار می شوند

حریم خصوصی و امنیت

اطلاعات شخصی و حریم خصوصی شما مطابق با قانون، توسط ما محافظت می شود

تأیید مدارک

با ارسال اطلاعات ، موافقت می کنید که اطلاعات شما با صادر کننده مدرک یا دارنده رسمی ثبت بررسی شود

مقالات ارسالی

صرفاً ارسال مقاله برای ما باعث نمی شود که به ارسال کننده 50 دلار جایزه تعلق بگیرد. مقاله باید توسط صرافی نیواکس انتخاب شود و در صورت چاپ در رسانه های ما، 50 دلار به نویسنده تعلق می گیرد.