محدودیت های سیدنی یک هفته دیگر تمدید شد

محدودیت های سیدنی یک هفته دیگر تمدید شد

ایالت نیو‌ ساوت ولز روز گذشته نیز مبتلای درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت نکرد اما محدودیت های کلانشهر سیدنی یک هفته دیگر تمدید شدند.

استفاده از ماسک در وسایل حمل و‌نقل عمومی، بیمارستان ها و فضای سر بسته و محدودیت حداکثری ۲۰ مهمان در منزل تا تاریخ ۱۷ مِی تمدید گردید.

مشتریان خرده فروشی ها ولی نیاز به زدن ماسک ندارند.

ردیابان این ایالت همچنان به دنبال منبع ابتلای ویروس هستند.

صرافی جوادی
اطمینانی که به دنبالش بودید...


Published: 05/09/2021