نرخ بیکاری در استرالیا سریع تر از پیش بینی ها در حال کاهش است!

نرخ بیکاری در استرالیا سریع تر از پیش بینی ها در حال کاهش است!

نرخ بیکاری در استرالیا سریع تر و قوی تر از پیش بینی ها در حال کاهش است!

ترمیم و رشد اقتصاد استرالیا پس از پندمیک کرونا باعث شد نرخ بیکاری این کشور با ۰.۲٪ کاهش به ۵.۵٪ برسد و اتمام سوبسید حقوق یا جاب کیپر نیز نتوانسته است تاثیر قابل مشاهده ایی برروی نرخ بیکاری این کشور داشته باشد.

نرخ بیکاری استرالیا در اوج پندمیک کرونا یعنی در جولای سال ۲۰۲۰ به ۷.۴٪ رسیده بود.

بین ماه های مارچ و آپریل با وجود اتمام سوبسید حقوق بیش از ۳۳٫۰۰۰ نفر دارای شغل تمام وقت شده اند و نرخ بیکاری جوانان نیز به کمترین میزان خود پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ رسیده است.


Published: 05/22/2021