لیست مکان های پرخطر ایالت نیوساوت‌ولز، کوئینزلند و ویکتوریا

کوئینزلند دو مورد و نیو ساوت ولز ۳۰ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کردند.

مسافران ۵ پرواز ویرجین به دلیل مبتلا بودن خدمه پرواز می بایست آزمایش کرونا داده و ۱۴ روز خود را قرنطینه کنند.

پروازهای اعلامی عبارتند از:

25 June 2021
• VA939 Sydney-Brisbane
• VA334 Brisbane-Melbourne
26 June 2021
• VA827 Melbourne-Sydney
• VA517 Sydney-Gold Coast
• VA524 Gold Coast-Sydney

لیست مکان های پرخطر ایالت نیو سوت ولز، بریزبین و ویکتوریا نیز افزایش یافته اند که لیست مکان های پر خطر هر ایالت را می توانید در لینک های زیر بیابید:

نیو سوت ولز:

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx

ویکتوریا:

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx

کوئینزلند:

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 06/28/2021