گونه دلتا ویروس کرونا در حال چرخش در ایالات استرالیا

موارد انتقال درون اجتماعی ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در ایالت های مختلف استرالیا:

نیو ساوت ولز ۲۲ مورد

ویکتوریا ۱ مورد

کوئینزلند ۳ مورد

استرالیای جنوبی ۱ مورد پس از ۲۱۲ روز بدون انتقال درون اجتماعی. احتمال می رود ایالت استرالیای جنوبی نیز امروز وارد قرنطنیه شود.


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 06/30/2021