گونه‌ی دلتا 37 نفر را در ایالت نیوساوت‌ولز راهی بیمارستان کرد

۱. گونه ی خطرناک و مسری دلتا در ایالت نیو ساوت ولز تاکنون ۳۷ نفر را راهی بیمارستان کرده است و در بین این افراد، ۷ نفر در آی سی یو هستند که یک جوان حدودا ۳۰ ساله نیز در بین این افراد تحت مراقبت های ویژه می باشد.

چند خبر دیگر :

۲. پس از جلسه وزیر خزانه داری استرالیا با شرکت های بزرگ استرالیایی قرار شد این شرکت ها نیز در انتهای سال به برنامه واکسیناسیون استرالیا کمک کنند و احتمالا فروشگاه های بانینگز* و آفیس ورکس* در بعضی فروشگاه های خود در انتهای امسال شروع به تزریق واکسن به شهروندان بکنند.

*Bunnings
*Office Works

۳. شرکت های استرالیایی مرخصی با حقوق به کارمندان خود جهت دریافت واکسن خواهند داد. برای مثال شرکت وس فارمرز* به کارمندان خود ۶ ساعت مرخصی با حقوق خواهد داد تا از محل کار خارج شده و واکسن خود را دریافت کنند.

*Wesfarmers

 

۴. بازگشت سرمایه گذاران به بازار مسکن. بر اساس آمار منتشر شده از اداره آمار استرالیا وام‌دریافت شده توسط سرمایه گذاران مسکن ۱۱۶٪ نسبت به ماه مِی سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 07/13/2021