فوری / افزایش محدودیت ها در کلانشهر سیدنی!

از امروز ساعت ۵ عصر:

۱. حداکثر جمع ۲ نفر در فضاهای رو باز (غیر از اعضای یک خانواده)

۲. افراد تا حداکثر شعاع ۱۰ کیلومتر برای ورزش یا پیاده روی از منزل خود می توانند دور شوند و حداکثر ۲ نفر می توانند باهم ورزش کنند.

۳. تنها یک نفر از اعضای خانواده برای خرید روزانه می تواند از منزل خارج شود.

۴. تنها افراد یک خانواده می توانند سوار بر یک خودرو شوند.

۵. خرید تنها برای اقلام ضروری امکان پذیر است و فروشگاه های غیر ضروری تعطیل خواهند بود.


افراد نیز تنها به ۴ دلیل قادر هستند از منزل خارج شوند:

۱. خرید اقلام ضروری
۲. درمان، دریافت واکسن و دلایل دلسوزانه مانند نگهداری از سالمندان
۳. ورزش کردن حداکثر تعداد ۲ نفر
۴. برای رفتن به سر کار برای شغل های ضروری


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 07/12/2021