احتمال قرنطینه مجدد کلانشهر ملبورن

ایالت ویکتوریا در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است که تمامی موارد ثبت شده منبع مشخص داشته اند. از امروز زدن ماسک در تمام فضاهای سر بسته در این ایالت اجباری شده است. همچنین زدن ماسک در مکان های روباز زمانیکه امکان ایجاد ۱.۵ متر فاصله اجتماعی وجود نداشته باشد نیز اجباری اعلام شده است.

بر اساس گزارش منتشر از رسانه اِی بی سی* کلانشهر ملبورن از امشب وارد قرنطینه خواهد شد.

وزرای دولت ایالتی ویکتوریا ساعت ۳ عصر جلسه خواهند داشت تا در مورد پنجمین قرنطینه این ایالت و مدت زمان آن تصمیم گیری کنند.

*ABC


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 07/15/2021