آخرین وضعیت کرونا در ایالات استرالیا

ایالت ویکتوریا در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است که منبع تمام موارد مشخص بوده است. برای دومین روز پیاپی تمامی مبتلایان تشخیص داده شده در تمام دوران مسری بودن بیماریشان در قرنطینه بوده اند.پیش بینی می شود قرنطینه دو ایالت ویکتوریا و استرالیای جنوبی در زمان از پیش تعیین شده به پایان برسد.

ایالت نیو ساوت ولز در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۵ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است که در بین این موارد ۵۱ نفر در حالیکه بیماریشان مسری بوده است در جامعه رفت و آمد داشته اند.

رهبر این ایالت از شهروندان درخواست کرد که فقط در صورتی که مجبور هستند از خانه خارج شوند.

همچنین رهبر این ایالت از شهروندان کلانشهر سیدنی خصوصا شهروندان مناطق پرخطر جنوب و جنوب غربی این شهر درخواست کرده با مراجعه به داروخانه ها و پزشک های خانواده واکسن کرونا را دریافت کنند.


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 07/26/2021