آخرین اخبار کرونا و مبتلایان استرالیا - 25 آگوست

ایالت نیو ساوت ولز در ۲۴ ساعت گذشته ۹۱۹ مورد انتقال درون اجتماعی ثبت کرده است. تا امروز یک‌ سوم‌ جمعیت ایالت نیو ساوت ولز به طور کامل واکسینه شده اند.

ایالت ویکتوریا در ۲۴ ساعت گذشته ۴۵ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است. در بین این افراد ۱۷ نفر در تمام دوران مسری بودن بیماریشان در ایزوله بوده اند. از امروز صبح نیز تمامی افراد بالای ۱۶ سال در این ایالت واجد شرایط دریافت واکسن فایزر شده اند و می توانند برای دریافت واکسن نوبت بگیرند. 

بر اساس نظر سنجی انجام شده توسط رسانه ناین، بیش از ۶۲٪ از استرالیایی ها موافق بازگشایی کشور پس از رسیدن تعداد واکسیناسیون به ۷۰٪ می باشند و ۵۴٪ از شهروندان اعتقاد دارند رسیدن به صفر مبتلا دیگر امکان پذیر نیست.

صرافی جوادی 
اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 08/25/2021