صدور مجوز واکسن فایزر به افراد بالای 12 سال در استرالیا

صدور مجوز واکسن فایزر به افراد بالای 12 سال در استرالیا

سازمان نظارت بر تجهیزات پزشکی و دارویی استرالیا مجوز تزریق واکسن فایزر به تمامی افراد بالای ۱۲ سال در استرالیا را صادر کرد.

نیو ساوت ولز نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۸۸۲ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است و بیش از ۶۲٪ از جمعیت این ایالت حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده اند.

ایالت ویکتوریا در ۲۴ ساعت گذشته ۷۹ مورد انتقال درون اجتماعی به ویروس کرونا ثبت کرده است. 


Published: 08/27/2021