بانک مرکزی چین تراکنش های رمزارز ها را غیرقانونی اعلام کرد

بانک مرکزی چین تراکنش های رمزارز ها را غیرقانونی اعلام کرد

فوری / بانک مرکزی چین اعلام کرد تمام تراکنش های مرتبط به رمزارز ها یا کریپتو کارنسی ها غیر قانونی است. 

این بانک در وب سایت خود نوشت همه رمزارز ها شامل بیتکوین و تتر وجه رایج نیستند و نمی توانند در بازار چرخش داشته باشند.

چند خبر دیگر در استرالیا که بهتر است بدانید :

Published: 09/25/2021