افراد بالای ۱۲ سال در نیوساوت ولز میتواند مدرنا و فایزر دریافت کند

افراد بالای ۱۲ سال در نیوساوت ولز میتواند مدرنا و فایزر دریافت کند

هر شهروند بالای ۱۲ سالی در ایالت نیوساوت ولز می تواند واکسن مدرنا یا فایزر را از طریق داروخانه ها، پزشکان خانواده و مراکز تزریق واکسن دریافت کند. پیش از این تزریق واکسن های فایزر و مدرنا به افراد بالای ۶۰ سال انجام نمی شد و آنها می بایست واکسن آسترازنکا را دریافت می کردند.

در طول ۲۴ ساعت گذشته این ایالت ۹۴۱ مورد انتقال درون اجتماعی ثبت کرده است. بیش از ۸۶٪ از شهروندان این ایالت یک دوز واکسن و ۶۲.۹٪ کاملا واکسینه شده اند. 

کسب و‌ کارهای این ایالت تا روز ۳۰ نوامبر کمک مالی جاب سیور* را دریافت خواهند کرد. ولی میزان کمک مالی پس از ۸۰٪ واکسیناسیون به نصف کاهش خواهد یافت.

با بازگشایی زودهنگام مدارس در این ایالت، رهبر این ایالت به والدین این اطمینان را داد که تمام معلمان کاملا واکسینه خواهند بود.

*JobSaver

📍در ایالت ویکتوریا نیز ۸۰٪ از جمعیت واجد شرایط دوز اول واکسن خود را دریافت کردند.

از روز ۴ اکتبر فاصله بین واکسن اول فایزر یا مدرنا با واکسن دوم از ۶ هفته به ۳ هفته کاهش خواهد یافت تا این ایالت بتواند تا روز ۲۶ اکتبر به ۷۰٪ واکسیناسیون کامل برسد.

تا فردا ۵۰٪ از جمعیت واجد شرایط این ایالت کاملا واکسینه خواهند شد.

چند خبر دیگر در استرالیا که بهتر است بدانید :

Published: 09/30/2021