افراد چه زمانی واجد شرایط دریافت دوز تقویتی واکسن کرونا هستند ؟

افراد چه زمانی واجد شرایط دریافت دوز تقویتی واکسن کرونا هستند ؟

فوری / از روز ۴ ژانویه افراد واکسینه شده چهار ماه پس از دوز دوم واکسن کووید ۱۹ واجد شرایط دریافت دوز تقویت کننده خواهند شد. 

از انتهای ژانویه ۲۰۲۲ فاصله زمانی بین دوز دوم و تقویت کننده کمتر نیز خواهد شد و افراد پس از گذشتن ۳ ماه از دریافت دوز دوم واکسن خود، واجد شرایط دریافت دوز تقویت کننده خواهند بود. 

نیواِکس
اطمینانی که به دنبالش بودید...

چند خبر دیگر در استرالیا که بهتر است بدانید :

بار دیگر زدن ماسک و استفاده کد QR در ایالت نیوساوت‌ولز اجباری شد

رشد جمعیت استرالیا به پایین‌ترین میزان در ۱۰۰ سال گذشته رسید

کاهش فاصله ی تزریق دوز تقویتی و دوز دوم واکسن کووید

کاهش هزینه برخی دوره‌های کارشناسی ارشد در استرالیا

رشد ۵۸.۶٪ قیمت مسکن در استرالیا طی یکسال گذشته


Published: 12/24/2021