رهبر حزب کارگر از افزایش حداقل حقوق استرالیا حمایت کرد

رهبر حزب کارگر استرالیا از افزایش حداقل حقوق حمایت کرد

۱. آنتونی آلبانیز، رهبر حزب کارگر، وعده داده است که حداقل حقوق کارمندان را ۵.۱٪ افزایش می دهد تا با نرخ تورم همخوانی داشته باشد.در صورت به وقوع پیوستن این افزایش، فشار بر بانک مرکزی برای افزایش بیشتر نرخ بهره برای مقابله با تورم بیشتر خواهد شد و نرخ بهره بیش از انتظارات افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین فعالان صنایع مختلف اعلام کردند بسیاری از کسب و کارها توانایی این افزایش هزینه حقوق کارمندان را نخواهند داشت.

و چند خبر دیگر :

۲. به عقیده کارشناسان افزایش نرخ بهره اتفاق خوبی برای خریداران اول خانه نخواهد بود. افزایش نرخ بهره باعث کاهش توانایی دریافت وام توسط خریداران خانه خواهد شد و تفاوت بین قدرت خرید این گروه و قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

۳. بر اساس گزارش منتشر شده از بانک کامن ولث استرالیا قصد خرید خانه توسط شهروندان ۲۱.۵٪ در ماه آپریل کاهش داشته است. افزایش هزینه های زندگی و بالا رفتن نرخ بهره تعداد خریداران خانه را کاهش داده است

۴. گزارش منتشر شده از شرکت دیلویت نشان می دهد جنگ اوکراین باعث افزایش چشمگیر سوددهی برخی از شرکت های استرالیایی شده است. افزایش جهانی قیمت ذغال سنگ، گاز و سنگ آهن باعث افزایش سوددهی شرکت های معدنی استرالیایی شده است.


Published: 05/11/2022