آنتونی آلبانیز رکورد دار رضایت شهروندان از یک نخست وزیر

آنتونی آلبانیز رکورد دار رضایت شهروندان از یک نخست وزیر

۱. آنتونی آلبانیز رکورد دار رضایت شهروندان از یک نخست وزیر جدید در استرالیا شده است. بر اساس نظرسنجی رسانه Australian در حدود ۶۱٪ از شهروندان از عملکرد آلبانیز و دولت وی رضایت دارند. پیش از این بالاترین میزان رضایت از یک نخست وزیر جدید از کوین راد با ۵۹٪ میزان رضایت بوده است.

چند خبر دیگر :

۲. میانه قیمت مسکن در ماه جولای در شهر سیدنی ۲.۲ درصد کاهش داشته است که سریع ترین افت قیمت مسکن از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون محسوب می شود. متوسط قیمت مسکن در این ماه در ملبورن و هوبارت ۱.۵ درصد و در کنبرا ۱.۱ درصد کاهش را تجربه کرده است. قیمت مسکن در بریزبین نیز برای اولین بار پس از ماه آگوست سال ۲۰۲۰ کاهش قیمت را تجربه کرده است و ۰.۸٪ کاهش یافته است.

۳. متوسط قیمت اجاره در شهرهای بزرگ استرالیا در طول یکسال گذشته ۹.۵ درصد افزایش داشته است ولی مناطق حاشیه ایی شهرهای بزرگ با میزان بالاتری از افزایش اجاره مواجه شده اند. در دوران پندمیک تعداد زیادی از شهروندان به مناطق حاشیه ایی مهاجرت کردند ولی اکنون صاحبان خانه ترجیح می دهند مسکن خود را برای کوتاه مدت به گردشگرانی که پس از دوران پندمیک به کشور بازگشته اند اجاره دهند. برای مثال قیمت اجاره بها در منطقه کیل کیر هایتس* ایالت نیو ساوت ولز در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.

*Killcare Heights

۴. متوسط قیمت اجاره در شهرهای بزرگ استرالیا در طول یکسال گذشته ۹.۵ درصد افزایش داشته است ولی مناطق حاشیه ایی شهرهای بزرگ با میزان بالاتری از افزایش اجاره مواجه شده اند. در دوران پندمیک تعداد زیادی از شهروندان به مناطق حاشیه ایی مهاجرت کردند ولی اکنون صاحبان خانه ترجیح می دهند مسکن خود را برای کوتاه مدت به گردشگرانی که پس از دوران پندمیک به کشور بازگشته اند اجاره دهند. برای مثال قیمت اجاره بها در منطقه کیل کیر هایتس* ایالت نیو ساوت ولز در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.

*Killcare Heights


Published: 08/01/2022